CZYM JEST EUROPASZPORT?
Europaszport wykształcenia zawodowego AEDIL popierany przez Komisję Europejską i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zawiera wszystkie informacje o kwalifikacjach zawodowych posiadacza. Europaszport ułatwia ubieganie się o pracę w krajach europejskich. Pracodawcom łatwiej jest ocenić różnych kandydatów na podstawie kompletu porównawczych dokumentów. Europaszportem posługują się mleczarze Niemiec, Francji, Danii, Norwegii, Austrii, Luksemburga, Włoch (częściowo), Hiszpanii i Szwajcarii. Razem z Polską dokument ten w 2004 r. wprowadzono w Wlk. Brytanii, Irlandii, Szwecji i Finlandii.
Regulamin przyznawania europaszportów wykształcenia zawodowego
  1. Europaszport (trójjęzyczny) wykształcenia zawodowego AEDIL popierany przez Komisję Europejską i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) przyznawany będzie po rozpatrzeniu złożonego wniosku wg. załączonego wzoru wraz instrukcją wypełnienia.