EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW MLEKA - EDA
Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (European Dairy Association) jest powszechnie rozpoznawane w Europie i na świecie jako przedstawiciel europejskiego przemysłu mleczarskiego z siedzibą w Brukseli. Jest także punktem odniesienia, dla wszystkich specyficznych organizacji zajmujących się rolnictwem, w kreowaniu debat na forum europejskim odnośnie przyszłości sektora mlecznego oraz przy tworzeniu analiz dotyczących najważniejszych aktualnych zagadnień z zakresu mleczarstwa. Nade wszystko jednak jest platformą europejskich przetwórców mleka włączającą wszystkie regiony Europy, wszystkie typy przedsiębiorstw mleczarskich (spółdzielcze i prywatne), światowych liderów mleczarstwa, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.
ZARZĄD EDA
Organami statutowymi EDA są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komitety oraz Grupy Robocze i Zadaniowe
W skład Zarządu EDA wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego kraju będącego członkiem EDA. Aktualnie jest to 19 krajów: Austria, Belgia Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Członkami partnerskimi są Serbia i Chorwacja.
Michel Nalet - Przewodniczący EDA
Alexander Anton - Sekretarz Generalny EDA
Z Zarządem EDA (podległym Walnemu Zgromadzeniu) ściśle współpracuje Komitet Specjalny i Komórka d.s. Komunikacji, oraz dwa Komitety: Handlu i Ekonomii oraz Żywności i Polityki Środowiskowej, w skład których wchodzą:
 • Grupa Robocza d.s. WTO
 • Grupa Robocza d.s. Administracyjnych
 • Grupa Zadaniowa d.s. Wspólnej Polityki Rolnej
 • Grupa Zadaniowa d.s. Handlu
 • Grupa Robocza d.s. Konkurencyjności
 • Grupa Produktowa d.s. Masła
 • Grupa Robocza d.s. Zrównoważonego Rozwoju
 • Grupa Robocza d.s. Wartości Odżywczej
 • Platforma d.s. Bezpieczeństwa
 • Grupa Robocza d.s. Nazewnictwa
 • Grupa Robocza d.s. Higieny
 • Grupa Robocza d.s. Dodatków i Zanieczyszczeń
UWAGA:
Polskie tłumaczenia oraz opracowania materiałów EDA zamieszczone na stronie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy są finansowane z Funduszu Promocji Mleka
BRUKSELSKI ZESPÓŁ EDA
Zarząd
Mr. Alexander ANTON
Sekretarz Generalny
+32 2 549 50 43
aanton@euromilk.org
Mrs. Claudine HANSEN
Office Manager
Asystent Sekretarza Generalnego
+32 2 549 50 41
chansen@euromilk.org
Ms. Léa VITALI
Koordynator
d.s. Komunikacji
+32 2 549 50 47
lvitali@euromilk.org
Handel i Ekonomia
Mr. Laurens VAN DELFT
Przewodniczący działu
+32 2 549 50 46
lvandelft@euromilk.org
Mr. Iñigo LIZARRAGA
Policy Officer
+32 2 549 50 44
ilizarraga@euromilk.org
Ms. Elsa ESTEVE
Koordynator ds. Statystyki i Rynków
+32 2 549 50 87
eesteve@euromilk.org
Żywność, Środowisko i Zdrowie
Ms. Hélène SIMONIN-ROSENHEIMER
Przewodniczący działu
+32 2 549 50 45
hsimonin@euromilk.org
Ms. Kinga ADAMASZWILI
Wartość Odżywcza
Zdrowie i Prawo Żywnościowe - Officer
+32 2 549 50 80
kadamaszwili@euromilk.org
Ms. Maria LIBERTINI
Policy Officer
+32 2 549 50 48
mlibertini@euromilk.org
Mr. Alberto BABOLIN
Policy Officer
+32 2 549 50 42
ababolin@euromilk.org