16 lutego 2024: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy z siedzibą w Warszawie jako Zamawiający zamieszcza w załączeniu
dotyczącą realizacji zadania p.n.: „XVII EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA”.
Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.
2 lutego 2024: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy z siedzibą w Warszawie jako Zamawiający zamieszcza w załączeniu
dotyczące realizacji zadania p.n.: „XVII EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA”.
Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2024 r. o godz. 12:00.
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy zaprasza do składania ofert.