KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
 • 2 lipca 2019
  EDA Dairy Flash
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  3 października 2018
  Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
  24 czerwca 2019
  Komunikaty EDA
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  11 grudnia 2018
  Biuletyny FIL/IDF

  Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  30 października 2018
  Biuletyny EDA
 • Tłumaczenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"