KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

OCENY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest inicjatorem i organizatorem corocznych ocen produktów mleczarskich. Nagrodzone produkty charakteryzują się najwyższymi walorami jakościowymi i smakowymi, potwierdzonymi szczegółową analizą fizyko - chemiczną, mikrobiologiczną i organoleptyczną przeprowadzaną w niezależnych i renomowanych placówkach badawczych.
Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH

Rzeszów, 17 – 20 kwietnia 2018
XVII KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Chorzów - Dąbrowa Górnicza, 16 – 19 maja 2017
XXV KRAJOWA OCENA SERÓW i TWAROGÓW

Szczecin, 19 - 22 kwietnia 2016
I KRAJOWA OCENA WYBRANYCH GRUP PRZETWORÓW MLECZNYCH

Kraków, 21 - 24 kwietnia 2015
IV KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH

Wrocław, 7 - 11 maja 2014
XVI KRAJOWA OCENA MASŁA i MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Białystok - Białowieża, 13 – 16 maja 2013
XXIV KRAJOWA OCENA SERÓW i TWAROGÓW

Dolsk-Gostyń, maj 2012
VII KRAJOWA OCENA KONCENTRATÓW MLECZNYCH I PRODUKTÓW MLECZARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Lublin, 18-22 maja 2011
XV KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Olsztyn, 26-29 maja 2010
XXIII KRAJOWA OCENA SERÓW

Słubice, 27-30 czerwca 2009
XIV KRAJOWA OCENA MASŁA

Ciechocinek, 22–25 czerwca 2008
III KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Białystok, 8-11 maja 2007
XXII KRAJOWA OCENA SERÓW I MLECZNYCH NOWOŚCI RYNKOWYCH

Tychy-Szczyrk, 9-13 maja 2005
XXI KRAJOWA OCENA SERÓW

Sanok, maj 2004
I MIĘDZYNARODOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Gdańsk 2001
I KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Olsztyn - Gdynia 1999
I KRAJOWA OCENA DESERÓW I SERÓW TWAROGOWYCH

Olsztyn - Gdynia 1998
I KRAJOWA OCENA JOGURTÓW

Olsztyn - Ciechocinek 1997
I KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Zakopane 1995
XIX KRAJOWA OCENA SERÓW

ZNAK "CHLUBA MLECZARZY"
Znak przyznawany jest tym laureatom corocznych krajowych ocen, którzy co kwartał poddają badaniom jakościowym swoje produkty i utrzymują tę jakość conajmniej przez cztery kwartały.
Prawo do używania znaku towarowego przyznają:
  • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
  • Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL / IDF
  • Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
Wyciąg z regulaminu:
O używanie Znaku mogą ubiegać się wyłącznie laureaci corocznych krajowych ocen ogłaszanych i rozstrzyganych przez uprawnionego i powoływane przez niego Kapituły pod warunkiem poddawania się kwartalnym ocenom nagrodzonych towarów i utrzymania wysokich parametrów jakości nagrodzonych produktów przez kolejne cztery kwartały. Regulaminy powyższych krajowych ocen (zasady uczestnictwa , zasady odpłatności oraz wykaz produktów objętych oceną łącznie z metodami ich badań) oraz skład Kapituły ustalane są w każdym roku.
Znak "Chluba Mleczarzy" po raz pierwszy przyznany został w dniu 21 maja 2011 w Lublinie następującym Zakładom za:
  1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo - Masło Extra Łaciate 200g
  2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, ul. Towarowa 6, 62-600 Koło - Masło Extra Wiejskie 250g
  3. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń - Masło Extra 250g
  4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz - Masło Extra Łowickie 200g
Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL"
Masło Ekstra Łaciate
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
Masło Ekstra
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
Masło Extra Łowickie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
Masło Extra Wiejskie