OCENY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest inicjatorem i organizatorem corocznych ocen produktów mleczarskich. Nagrodzone produkty charakteryzują się najwyższymi walorami jakościowymi i smakowymi, potwierdzonymi szczegółową analizą fizyko - chemiczną, mikrobiologiczną i organoleptyczną przeprowadzaną w niezależnych i renomowanych placówkach badawczych.
Gniew, 13 - 15 maja 2024
XVII EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA

Kudowa-Zdrój, 16 - 19 października 2023
XVI EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA

Jachranka, 16 - 19 maja 2022
XV EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA

Krynica Zdrój, 18 - 21 października 2021
XXVI KRAJOWA OCENA SERÓW I TWAROGÓW

Zamek Ryn, 7 – 10 września 2020
II KRAJOWA OCENA WYBRANYCH GRUP PRODUKTÓW MLECZNYCH

Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH

Rzeszów, 17 – 20 kwietnia 2018
XVII KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Chorzów - Dąbrowa Górnicza, 16 – 19 maja 2017
XXV KRAJOWA OCENA SERÓW i TWAROGÓW

Szczecin, 19 - 22 kwietnia 2016
I KRAJOWA OCENA WYBRANYCH GRUP PRZETWORÓW MLECZNYCH

Kraków, 21 - 24 kwietnia 2015
IV KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH

Wrocław, 7 - 11 maja 2014
XVI KRAJOWA OCENA MASŁA i MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Białystok - Białowieża, 13 – 16 maja 2013
XXIV KRAJOWA OCENA SERÓW i TWAROGÓW

Dolsk-Gostyń, maj 2012
VII KRAJOWA OCENA KONCENTRATÓW MLECZNYCH I PRODUKTÓW MLECZARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Lublin, 18-22 maja 2011
XV KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Olsztyn, 26-29 maja 2010
XXIII KRAJOWA OCENA SERÓW

Słubice, 27-30 czerwca 2009
XIV KRAJOWA OCENA MASŁA

Ciechocinek, 22–25 czerwca 2008
III KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Białystok, 8-11 maja 2007
XXII KRAJOWA OCENA SERÓW I MLECZNYCH NOWOŚCI RYNKOWYCH

Tychy-Szczyrk, 9-13 maja 2005
XXI KRAJOWA OCENA SERÓW

Sanok, maj 2004
I MIĘDZYNARODOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Gdańsk 2001
I KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Olsztyn - Gdynia 1999
I KRAJOWA OCENA DESERÓW I SERÓW TWAROGOWYCH

Olsztyn - Gdynia 1998
I KRAJOWA OCENA JOGURTÓW

Olsztyn - Ciechocinek 1997
I KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO

Zakopane 1995
XIX KRAJOWA OCENA SERÓW