O FEDERACJI
Międzynarodowa Federacja Mleczarska – Fédération Internationale de Laitiere / International Dairy Federation- FIL/IDF jest niezależną, apolityczną i niedochodową (nie nastawioną na zysk) organizacją mającą na celu wykorzystanie międzynarodowej współpracy i kontaktów do rozpowszechniania naukowej, technicznej i ekonomicznej informacji.
STRATEGIA IDF
Nasza Wizja:
Pomóc wyżywić świat przy udziale bezpiecznego i zrównoważonego mleczarstwa.

Nasza Rola:
Zapewnić naukową ekspertyzę i wypracowanie konsensusu dla światowego sektora mleczarskiego oraz być głosem światowego mleczarstwa wobec organizacji międzyrządowych.
INFORMACJE OGÓLNE
International Dairy Federation (Międzynarodowa Federacja Mleczarska FIL/IDF) skupia 56 różnych krajów wytwarzających 86% światowej produkcji mleka, służąc wszystkim zainteresowanym podmiotom w sektorze mleczarskim. Posiadając ponad 1200 aktywnych ekspertów zorganizowanych w kilku Stałych Komitetach, IDF pokrywa szeroki zakres wiedzy od zdrowia zwierząt i rolnictwa do żywienia i bezpieczeństwa żywności. Rolą IDF jest gromadzenie wiedzy naukowej w zakresie rozwoju i promocji jakości mleka oraz przetworów mlecznych, oraz wykorzystanie jej w doradztwie i wspieraniu międzynarodowego przemysłu mleczarskiego.
BIULETYNY - Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Dobre Praktyki w Gospodarstwach Mleczarskich
Krajowa składka za przynależność do FIL/IDF opłacana jest ze środków finansowych Funduszu Promocji Mleka
Kontakt
International Dairy Federation
41 Square Vergote, 1030 Brussels, Belgium
Tel : +322 733 9888 - Fax : +322 733 0413M, http://www.fil-idf.org   info@fil-idf.org
The Polish National Committee of the IDF
prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
przewodniczący
Piotr Kołakowski
sekretarz
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel: 22 372 03 52