KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

XVII KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Rzeszów, 17 – 20.04.2018

18 czerwca 2018
Wytyczne EDA

Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
1 grudnia 2017
Biuletyn FIL/IDF

Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
14 maja 2018
EDA Dairy Flash
Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
10 kwietnia 2018
EDA Dairy Flash
Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Ogłoszenie
Agencja Pracy Tymczasowej Milk–Work Aleksander Nowakowski ogłasza zapotrzebowanie na pracowników do pracy w zakładzie serowarskim w Niemczech (okolice Drezna).
Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"