KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

23 września 2019
POLSKIE ORGANIZACJE MLECZARSKIE WYBRAŁY WSPÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU EDA NA LATA 2019–2023
27 września 2019
EDA Dairy Flash
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  16 września 2019
  Biuletyny EDA
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
  Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
 • 11 grudnia 2018
  Biuletyny FIL/IDF

  Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  3 października 2018
  Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
  Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"