KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

23 września 2019
POLSKIE ORGANIZACJE MLECZARSKIE WYBRAŁY WSPÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU EDA NA LATA 2019–2023
29 listopada 2019
Stanowiska EDA
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  29 listopada 2019
  EDA Dairy Flash
  Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  8 listopada 2019
  Broszury EDA
 • Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
  Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
 • 3 października 2018
  Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
  Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"