KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

23 grudnia 2019
Biuletyny FIL/IDF
 • Tłumaczenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  20 lutego 2020
  EDA Dairy Flash
 • Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  5 lutego 2020
  SEKTOR MLECZARSKI I ZIELONY ŁAD
 • Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  5 lutego 2020
  BREXIT
 • Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
  Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
 • 23 września 2019
  POLSKIE ORGANIZACJE MLECZARSKIE WYBRAŁY WSPÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU EDA NA LATA 2019–2023
  Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"