KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

XVII KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH

Rzeszów, 17 – 20.04.2018

25 czerwca 2018
Komunikat EDA

Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Ogłoszenie
Agencja Pracy Tymczasowej Milk–Work Aleksander Nowakowski ogłasza zapotrzebowanie na pracowników do pracy w zakładzie serowarskim w Niemczech (okolice Drezna).
1 grudnia 2017
Biuletyn FIL/IDF

Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"