KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

23 grudnia 2019
Biuletyny FIL/IDF
 • Tłumaczenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  29 listopada 2019
  Stanowiska EDA
 • Tłumaczenie na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  23 września 2019
  POLSKIE ORGANIZACJE MLECZARSKIE WYBRAŁY WSPÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU EDA NA LATA 2019–2023
  29 listopada 2019
  EDA Dairy Flash
  Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  8 listopada 2019
  Broszury EDA
 • Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
  V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
  Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
 • 3 października 2018
  Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
  Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"