KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
MLECZARZY

23 września 2019
POLSKIE ORGANIZACJE MLECZARSKIE WYBRAŁY WSPÓLNYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU EDA NA LATA 2019–2023
30 października 2019
Konwencja EDA 2019
EDA Dairy Flash
Tłumaczenia na język polski finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
V KRAJOWA OCENA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLEK FERMENTOWANYCH
Kielce, 2 – 5 kwietnia 2019
  • 3 października 2018
    Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy
    Oferta Specjalna Kliniki "Pod Tężniami"